evliyalogo

Abdullah bin Hazır kimdir

Abdullah bin Hazır kimdir Evliyânın büyüklerinden ve hadîs âlimi. İsmi, Abdullah bin Hâzır bin Sabbah’dır. Evliyâullahdan Yûsuf bin Hüseyin’in dayısı… Yazının devamını oku »

evliyalogo

Akşemseddin kimdir

Akşemseddin kimdir İstanbul’un mânevî fâtihi, büyük âlim, üstad, hekim ve velî. Asıl ismi Muhammed bin Hamzâ, lakabı Akşeyh’tir. Evliyânın büyüklerinden… Yazının devamını oku »

evliyalogo

Abdülvehhab Şarani kimdir

Mısır evliyâsının büyüklerinden ve Şafîi mezhebi fıkıh âlimi. İsmi ve nesebi; Abdülvehhâb bin Ahmed bin Ali bin Ahmed bin Muhammed… Yazının devamını oku »

evliyalogo

Abdullah bin Ebu Bekr El-Ayderus kimdir

Abdullah bin Ebu Bekr El-Ayderus kimdir Evliyânın büyüklerinden. İsmi, Abdullah bin Ebû Bekr bin Abdürrahmân es-Sekâfî el-Ayderûs, künyesi Ebû Muhammed’dir…. Yazının devamını oku »

evliyalogo

Akbıyık Sultan kimdir

Akbıyık Sultan kimdir İkinci Murâd Han ve Fâtih Sultan Mehmed devrinde yaşayan büyük velîlerden. Asıl adı Ahmed Şemseddîn’dir. Hacı Bayram-ı… Yazının devamını oku »